واحد طراحی مهندسی شرکت فنی و مهندسی خویشاوند با تکیه بر توان کارشناسان مجرب و باسابقه در زمینه طراحی و ارائه خدمات مهندسی پروژه ­های صنایع  نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی کشــور، قادر به ارائه طیف وسیــع خدمات فنی ومهندسی می­ باشد. هم چنین متخصصین این معاونت با تلاش مستمر در کسب دانش و تکنولوژی روز دنیا، کنترل و نظارت دقیق بر مشخصات فنی تجهیزات در حال تأمین توسط بخش بازرگانی این شرکت را نیز برعهده دارند.

 • طراحی و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی اجرا
 • مدیریت پروژه
 • انجام مطالعات شبکه،مسیریابی و نقشه برداری
 • ارائه پیشنهادات فنی به همراه طرح های توجیهی صنعتی
 • مطالعه مخاطرات و راهبری (HAZOP STUDY)
 • طراحی خطوطه لوله به همراه عملیات آنالیز تنش و ساپورتینگ تاسیسات نفتی، گازی، پتروشیمی و  تاسیسات صنعتی
 • طراحی کلیه سیستم های ابزار دقیق در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه
 • طراحی کلیه سیستم های برق در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه
 • طراحی کلیه سیستم های سازه در زمینه تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه
 • طراحی پروژه های ایستگاه تقویت فشار گاز
 • تهیه مدارک پیشنهاد فنی در کلیه پروژه های صنعتی نفت، گاز، پتروشیمی
 • خدمات مهندسی کالا در زمینه های لوله کشی، مکانیک، برق، ابزار دقیق ایمنی
 • طراحی لوله کشی تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی
 • انجام ارائه کلیه خدمات مربوط به طراحی و مهندسی شامل مطالعات مقدماتی، برآورد هزینه , برنامه زمان بندی و …
 • تهیه MTO برای اقلام لوله کشی و ابزار دقیق
 • طراحی کلیه سیستم های مخابراتی در زمیته تاسیسات نفت گاز، پتروشیمی و نیروگاه