ردیفعنوان پروژهکارفرما
1احداث خط انتقال گاز 20 اینچ بیدبلند به گچساران به طول 70 کیلومترشرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
2احداث فاز اول و دوم خط انتقال گاز 36 اینچ بویین زهرا به کرجشرکت ملی گاز استان البرز